Pirmą kartą Tauragėje – KVAD kultūros vadybos kompetencijų kėlimo mokymai

Spalio 14 d. Tauragės rajono savivaldybėje vyko kultūros vadybos kompetencijų mokymai „Projektų valdymas“. Mokymus, savivaldybės kvietimu, organizavo Kultūros vadybininkų asociacija (KVAD).

Mokymų metu kultūros įstaigų vadovai ir savivaldybės atstovai planavo kokybiškus PMC ir LFA metodikomis grįstus kultūros projektus, apžvelgė kultūros organizacijoms aktualius viešųjų komunikacijos instrumentų konkursus ir projekto administravimo, viešųjų pirkimų bei mokestinės aplinkos ypatumus. Mokymų lektorėms Aistei Ulubey ir Rūtai Stepanovaitei pristatant asociacijos veiklos kryptis, vyko bendradarbiavimo galimybių aptarimas, dalyviai pasidalino Lietuvos kultūros projektų įgyvendinimo skirtinguose regionuose patirtimis.

Kultūros vadybininkų asociacijos valdybos narė, menų agentūros „Artscape“ vadovė A. Ulubey pabrėžė, kad šie mokymai yra pirmasis KVAD renginys savivaldybėse, skirtas kultūros įstaigų darbuotojų ir vadovų kompetencijoms kelti. Asociacija, atsižvelgdama į poreikį plėsti kultūros lauko darbuotojų kompetencijas regionuose, planuoja tęsti mokymus ne tik Tauragės, bet ir kitose miestų bei rajonų savivaldybėse.

Kultūros vadybininkų asociacija, įkurta 2014 m., vienija Lietuvos kultūros vadybininkus, aktyviai dirbančius praktikus ir akademikus įvairiose srityse, skatina specialistų bendradarbiavimą ir savitarpio paramą, atstovauja kultūros vadybininkų interesus, ugdo kompetencijas. KVAD siekia gerinti aplinką ir sąlygas kultūros vadybininkų darbui Lietuvoje, telkti profesinę bendruomenę ir skatinti informacijos dalijimąsi bei kvalifikacijos kėlimą.

 

Tauragė-2019 10 14

Kultūros vadybininkų asociacija kviečia naujus narius

Kultūros vadybininkų asociacija (KVAD) kviečia šios srities atstovus tapti nariais.

KVAD buria įvairiausių sričių ir sektorių atstovus, teoretikus ir praktikus – teatro, šokio, muzikos, vizualiųjų menų, čia dalyvauja kultūros vadybininkai iš vyriausybinio ir nevyriausybinio, akademinio ir neakademinio sektorių. Asociacijoje vystomas asmeninis ir tarpsritinis bendradarbiavimas, gyvas ir virtualus dalijimasis aktualia kultūros lauko informacija.

Asmenys, norintys tapti KVAD nariais, kviečiami susisiekti su Giedre Putramentaite, el. paštu giedre@artscape.lt. Kandidatai bus prašomi pateikti CV ir motyvacinį laišką. Kandidatūras kartą per mėnesį peržiūri ir vertina Asociacijos valdyba. Narystės mokestis – 40 EUR vieneriems metams.

Daugiau apie KVAD veiklą: čia.