APIE

Kultūros vadybininkų asociacija (KVAD) įkurta 2014 m. Asociacija siekia vienyti Lietuvos kultūros vadybininkus, aktyviai dirbančius praktikus ir akademikus įvairiose srityse: teatro, šokio, audiovizualinių, vizualiųjų, tarpdisciplininių menų, muzikos, kultūros edukacijos, kultūros politikos ir kt.

KVAD siekia gerinti aplinką ir sąlygas kultūros vadybininkų darbui Lietuvoje, telkti profesinę bendruomenę, skatinant informacijos dalijimąsi bei kvalifikacijos kėlimą.

Asociacija vienija kultūros vadybininkus, skatina jų bendradarbiavimą ir savitarpio paramą, atstovauja kultūros vadybininkų interesus, ugdo vadybininkų kompetencijas.

KVAD VEIKLOS SRITYS:

 • Kultūros vadybininkų – praktikų ir akademikų – bendruomenės kūrimas, siekiant skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir aktyvesnį dalyvavimą nacionaliniuose bei tarptautiniuose kultūros procesuose.
 • Kultūros vadybininkų edukacija ir kompetencijos kėlimas: konferencijų, seminarų, mokymų, diskusijų rengimas.
 • Ryšiai su panašiomis asociacijomis užsienyje, dalyvavimas Europos Sąjungos (ES), Pasaulio ir Lietuvos Respublikos mokslo ir socialinėse programose ir projektuose, tarptautinių projektų rengimas.

Asociacijos veikla šiuo metu aktyviausiai vystoma tokiomis kryptimis:

1. ATSTOVAVIMAS. Asociacijoje veikia skirtingus klausimus nagrinėjančios darbo grupės, jos dalyvauja LRKM ir kt. institucijų inicijuojamuose susitikimuose, siekia spręsti probleminius kultūros lauke iškylančius klausimus nacionaliniu, savivaldybių lygmenimis, atstovauti kultūros vadybininkų interesus ir poreikius. KVAD nariai yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiuose susitikimuose kaip oficialūs asociacijos atstovai. 

2. PATIRTIES APSIKEITIMAS. Kolegos, asociacijos nariai turi galimybę nuolat konsultuotis su įvairių sričių specialistais, kuriuos vienija KVAD:
2.1. Bendrauti su skirtingas kultūros ir meno sritis atstovaujančiais vadybininkais;
2.2. Dalintis aktualia laukui informacija;
2.3. Vykdyti nuolatinius formalius ir neformalius susitikimus (darbo grupių susitikimai, pietūs, kt.).

3. PROJEKTINĖ VEIKLA. Asociacija veikia kaip juridinis asmuo, veikiantis kultūros ir meno srityje, įgyvendinantis kvalifikacijos tobulinimo veiklas kultūros vadybininkams visoje Lietuvoje ir inicijuojantis kitus projektus pagal asociacijos narių išreikštą poreikį.

4. KULTŪROS VADYBININKO PROFESIJOS PRESTIŽO KĖLIMAS IR SKLAIDA. Asociacija siekia įtvirtinti kultūros vadybininko veiklą, ją legitimuoti, gerinti kultūros vadybininkų darbo sąlygas.    

KVAD NARIAI: 

 • Giedrė Putramentaitė, vykdančioji direktorė nuo 2019 m. | linkedin (1)
 • Jonas Tertelis, Valdybos pirmininkas
 • Jolita Balandytė, Valdybos narė
 • Vilma Levickaitė, Valdybos narė
 • Aistė Ulubey, Valdybos narė | linkedin (1)
 • Ieva Černiauskaitė | linkedin (1)
 • Matas Drukteinis
 • Žygimantas Jančoras | linkedin (1)
 • Gintė Jokubaitienė
 • Lina Krėpštaitė
 • Birutė Norvašienė | linkedin (1)
 • Viktorija Mašanauskaitė-Rinkšelė | linkedin (1)
 • Elena Ruikytė | linkedin (1)
 • Kristina Savickienė | linkedin (1)
 • Jonas Staselis | linkedin (1)
 • Asta Pakarklytė (narystė suspenduota) | linkedin (1)
 • Rūta Stepanovaitė (narystė suspenduota) | linkedin (1)

Comments are closed